Maak kennis met de ChristenUnie in Borger-Odoorn

Het afgelopen jaar zijn we in verschillende dorpen van onze prachtige gemeente geweest en hebben we goede gesprekken met inwoners gehad. We danken u voor het vertrouwen in ons.
Ook het komende jaar willen we een luisterend oor zijn!

Vol trots kunnen wij u hieronder ons verkiezingsprogramma tonen.

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? 
Schroom dan niet en neem contact op met ons raadslid Erik Braam, erikbraam@home.nl.

Onze speerpunten

Waardevolle zorg bieden

Het staat boven water dat mensen in nood de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben, ook als de centrale overheid hierin gaat bezuinigen.  Zorg voor mensen gaat voor materiele en luxe zaken.

Waardevol ouder worden

Ouder worden mag niet betekenen dat je moet gaan verhuizen.  Mensen moeten zoveel mogelijk de gelegenheid krijgen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Hiervoor is goede voorlichten om je eigen woning levensloopbestendig te maken en de blijvers lening nodig. 

Waardevolle kennis delen

De gemeente moet op het gebied van minima contacten leggen met de verschillende kerken in onze dorpen. Kerken geven vaak diaconale hulp aan minima. Door overleg en uitwisseling van kennis kan het zo zijn dat mensen die buitenbeeld dreigden te raken weer in beeld komen.  

Waardevolle bezoeken

We mogen onze ogen niet sluiten voor verborgen problemen. Wij vinden het belangrijk dat Sociale Teams goede contacten hebben met religieuze en maatschappelijke instellingen en aandacht hebben voor mogelijke eenzaamheid en problemen rond zingeving. 

Waardevolle in en ontspanning

Wij willen dat sport- en cultuurdeelname voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is.  

Waardevolle relatie  

Het aantal echtscheidingen en verbroken relaties zijn de laatste jaren fors toegenomen. Wij willen inzetten op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Deze vrijwillige begeleiding moet betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen

Waardevol leren

Wij zijn voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten zelf kunnen kiezen voor een school die aansluit bij eigen waarden, identiteit en idealen. 

Wij willen dat de gemeente ondernemers in de omgeving stimuleert om stageplaatsen te creëren. Hierdoor geven we jongeren de mogelijkheid kennis te maken met de arbeidsmarkt in hun vertrouwde omgeving en hier toekomstmogelijkheden te ontdekken.

Waardevolle natuur 

Wij willen ruimbaan voor bijen en andere belangrijke insecten. Dit oa door wilde bloemen in de berm en gras langs doorgaande wegen alleen maaien waar het de verkeersveiligheid ten goede komt. 

Klik HIER om het hele verkiezingsprogramma te bekijken en te downloaden